8 Useful Words To Understand Crowdfunding With Asiola

ไม่ว่าคุณจะเข้ามาสนับสนุนแคมเปญ หรือจะเริ่มแคมเปญคราวด์ฟันดิ้งกับ Asiola เราคิดว่าคำศัพท์เกี่ยวกับคราวด์ฟันดิ้งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ เราได้รวบรวมคำต่างๆ ที่ใช้ในแพลตฟอร์มของเรามาไว้ในบล็อกประจำสัปดาห์นี้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเมื่อคุณเข้ามาใช้งานใน Asiola

เจ้าของไอเดีย คือคนหรือกลุ่มคนที่มีไอเดียสร้างสรรค์ ที่มาเริ่มแคมเปญระดมทุนกับ Asiola ดังนั้น เจ้าของไอเดียจึงเป็นเจ้าของแคมเปญด้วย (Asiola เป็นเพียงแพลตฟอร์มสำหรับให้เจ้าของไอเดียมาเริ่มแคมเปญคราวด์ฟันดิ้ง)

แคมเปญ คือไอเดียหรือโปรเจคที่เปิดระดมทุนจากมวลชนผ่านการคราวด์ฟันดิ้ง หรือ จากกลุ่มคนในวงการที่ไอเดียนั้นเกี่ยวข้อง ทุนที่ได้รับจากแคมเปญที่ประสบความสำเร็จจะถูกนำไปดำเนินการต่อให้ไอเดีย/โปรเจคนั้นเป็นจริง

ผู้จัดการแคมเปญ คือหนึ่งในทีมงานของ Asiola ที่มีหน้าที่เหมือนเป็นที่ปรึกษา ที่สามารถช่วยแนะนำและให้คำปรึกษาเจ้าของไอเดียเกี่ยวกับการทำแคมเปญให้น่าสนใจ และมีโอกาสที่จะเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเข้าถึงกลุ่มผู้สนับสนุนให้ได้มากที่สุด

ผู้สนับสนุน คือ คนในสังคมที่สนใจหรือได้รับแรงบันดาลใจจากไอเดีย แ ละต้องการสนับสนุนให้ไอเดียนั้นเป็นจริง

ผู้สนับสนุนสามารถร่วมระดมทุนคราวด์ฟันดิ้งได้ด้วยการ สั่งจอง ของตอบแทน

ของตอบแทน คือสิ่งของ หรือกิจกรรมสุดพิเศษ ที่ผู้สนับสนุนจะได้รับจากเจ้าของไอเดีย เพื่อแลกเปลี่ยนกับทุนที่ผู้สนับสนุนได้ร่วมระดมทุนในแคมเปญ การชำระเงินทุนสนับสนุนเพื่อสั่งจองของตอบแทนผ่านบัตรเครดิต/เดบิตจะยังไม่ถูกเรียกเก็บจนกว่าแคมเปญจะระดมทุนถึงเป้าหมาย 100%

เป้าหมายระดมทุน คือจำนวนเงินที่แคมเปญตั้งยอดไว้เป็นเป้าหมายของการระดมทุน และกำหนดสิ้นสุดแคมเปญ คือวันสุดท้ายที่แคมเปญเปิดให้ร่วมระดมทุน

ตอนนี้คุณคงเข้าใจและรู้จักแพลตฟอร์มของเรามากขึ้น เข้าไปดูแคมเปญที่กำลังเปิดให้ร่วมระดมทุนคราวด์ฟันดิ้งได้ที่หน้า “แคมเปญทั้งหมด” และสมัครรับจดหมายข่าวเพื่อไม่ให้พลาดทุกการอัพเดตจากเรา

ใส่ความเห็น