1 สิงหาคม 2016
แคมเปญสำเร็จ: Right to Breathe โดย YPO

Young Presidents’ Organization (YPO) ประสบความสำเร็จในการระดมทุนคราวด์ฟันดิ้งโปรเจคแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือของประเทศไทย โดยสามารถระดมทุนได้ 101% ของเป้าหมาย เป็นจำนวนเงิน 2,010,000 บาท สำหรับทุนสนับสนุนนี้จะถูกนำไปดำเนินการจัดอบรมการทำเกษตรแบบยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนที่ช่วยกันระดมทุนให้แคมเปญนี้ประสบความสำเร็จ

 

จากความสำเร็จของแคมเปญนี้ YPO ได้ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมป์ จัดเวิร์คช็อปให้ความรู้กับเยาวชนในจังหวัดน่าน เกี่ยวกับโทษของการถางป่าเผาพื้นที่เพื่อทำการเกษตร ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาหมอกควันที่ปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมเวิร์คช็อปยังจะได้ร่วมกันฟื้นฟูผืนป่าที่ถูกทำลาย ด้วยการปลูกประดู่คนละ 1 ไร่ในพื้นที่ทำกินของแต่ละครอบครัว โครงการนี้ยังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำเกษตรทางเลือก โดยมุ่งให้เกษตรกรนำมาปรับใช้เพื่อทดแทนการทำเกษตรแบบเดิมที่ต้องทำลายสิ่งแวดล้อม YPO หวังว่าโครงการนี้จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ตั้งแต่การเปลี่ยนความเข้าใจผิดๆ ของคนในท้องถิ่นเกี่ยวกับการถางป่าเผาพื้นที่เพื่อทำไร่ ไปจนถึงการเสนอทางเลือกที่ดีกว่าและนำมาปฏิบัติได้จริง ทั้งยังเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่าต้นน้ำอีกด้วย และท้ายที่สุด จะสามารถลดความรุนแรงของปัญหาหมอกควันที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ภาคเหนือลงได้

 

คุณสามารถติดตามอัพเดตเกี่ยวกับโครงการนี้ได้ที่บล็อกของเรา และเตรียมรับทุกข่าวสารที่จะส่งตรงถึงคุณทันที เพียงสมัครรับจดหมายข่าวจาก Asiola นอกจากนี้ ยังมีไอเดียดีๆ อีกมากมายที่กำลังระดมทุนคราวด์ฟันดิ้งอยู่ในขณะนี้ คุณสามารถเข้าไปติดตามและสนับสนุนไอเดียเหล่านั้นให้เป็นจริงได้ พร้อมรับของตอบแทนสุดพิเศษที่หาจากที่ไหนไม่ได้