Support the Education fund for science at CMU
ร่วมสร้างโอกาสให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ด้วยการร่วมระดมทุนเพื่อเป็นกองทุนการศึกษาให้น้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมขับเคลื่อนโยบายประเทศไทย 4.0
แคมเปญนี้ระดมทุนไม่จำกัดเป้าหมาย
แคมเปญนี้จะได้รับทุนสนับสนุนตามจำนวนที่ระดมทุนได้ ไม่ว่าจะระดมทุนถึงเป้าหมายหรือไม่ก็ตาม
เพิ่มเติม
฿ 100,000
จากเป้าหมาย ฿ 400,000
แคมเปญนี้ระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายในวันที่ 22/11/2560 จากผู้สนับสนุนทั้งหมด 35 คน
เรื่องราว
ของตอบแทน
ผู้สนับสนุน

“คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ มาโดยตลอด เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม”

นักเรียนในภาคเหนือที่สอบเข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องการช่วยเหลือให้นักศึกษาได้เรียนต่อในสาขาวิทยาศาสตร์ที่ตนเองสนใจ เราจึงสร้างแคมเปญคราวด์ฟันดิ้งนี้ขึ้นมา เพื่อจัดหากองทุนสนับสนุนการศึกษาของน้องๆ กลุ่มนี้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ มาโดยตลอด เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ต้องการบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ในการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ดังนั้นการให้โอกาสทางการศึกษากับน้องๆ จึงเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศ ทั้งยังเป็นการผลักดันนโนบาย ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ให้เกิดขึ้นจริง

“ดังนั้นการให้โอกาสทางการศึกษากับน้องๆ จึงเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศ ทั้งยังเป็นการผลักดันนโนบาย ประเทศไทย 4.0”

Click here to add
new slider image

“สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต มีค่าเล่าเรียนภาคเรียนละ 17,000 บาท (3 ภาคเรียน/ปี)”

สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต มีค่าเล่าเรียนภาคเรียนละ 17,000 บาท (3 ภาคเรียน/ปี) นอกจากนี้ยังมีค่าอุปกรณ์ส่วนตัวต่างๆ ในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ด้วย เช่น เสื้อแล็บ เครื่องคิดเลข ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้เป็นอุปสรรคต่อนักศึกษาที่ขาคแคลนทุนทรัพย์ ทางคณะวิทยาศาสตร์มีการจัดมอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี น้องๆ นักศึกษาจะได้รับทุนละ 20,000 - 40,000 บาท/ปี โดยการเปิดรับบริจาค คุณสามารถร่วมสมทบทุนกองทุนการศึกษาเพื่อน้องๆ นักศึกษาเหล่านี้ได้ ด้วยการคลิกเข้าไปที่แท็บ “ของตอบแทน” และเลือกสนับสนุนของตอบแทนที่คุณสนใจ เพื่อร่วมระดมทุนในแคมเปญนี้

“คุณสามารถร่วมสมทบทุนกองทุนการศึกษาเพื่อน้องๆ นักศึกษาเหล่านี้ได้ ด้วยการคลิกเข้าไปที่แท็บ “ของตอบแทน” และเลือกสนับสนุนของตอบแทนที่คุณสนใจ เพื่อร่วมระดมทุนในแคมเปญนี้”

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาเหล่านี้ เราเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนของคุณจะช่วยส่งเสริมให้น้องๆ ได้เรียนต่อในสาขาวิทยาศาสตร์ที่ตนเองสนใจ ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง และสามารถเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

เกี่ยวกับเจ้าของแคมเปญ

นายคุณวุฒิ วัฒนกิจ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 2805040

แคมเปญนี้เป็น แคมเปญระดมทุนแบบไม่จำกัดเป้าหมาย (unconditional campaign) ดังนั้น หากการระดมทุนไม่ถึงเป้าหมาย เจ้าของแคมเปญก็จะได้รับทุนตามจำนวนที่ระดมทุนได้ และผู้สนับสนุนก็จะได้รับของตอบแทนที่สั่งซื้อไว้เช่นกัน - เพิ่มเติม
เสื้อคอกลม CMU 1964
SOLD OUT
เราขอตอบแทนที่คุณร่วมระดมทุนในแคมเปญนี้ ด้วยเสื้อคอกลมสีดำ พิมพ์ลาย CMU 1964 มีขนาด S, M, L, XL

3,750

บาท

กำหนดวันรับของ

ธ.ค. 2560
ผู้อุปการะทุนการศึกษา
SOLD OUT
เราขอขอบคุณที่ร่วมระดมทุนในแคมเปญนี้ คุณจะได้เป็นผู้อุปการะทุนการศึกษาในนามของคุณ และจะได้รับเชิญไปเป็นผู้มอบทุนการศึกษา พร้อมจิบน้ำชาร่วมกับผู้บริหารคณะฯ

* พิธีมอบทุนการศึกษาจะจัดในช่วง 20-30 พฤศจิกายนของทุกปี

25,000

บาท

กำหนดวันรับของ

พ.ย. 2560
ผู้สนับสนุน
7 เดือนที่ผ่านมา
10,600
ผู้สนับสนุน
7 เดือนที่ผ่านมา
100
Pataranit Sawatdiwech
7 เดือนที่ผ่านมา
10,000
Witoon Ping Ping
8 เดือนที่ผ่านมา
500
Narit Wong
8 เดือนที่ผ่านมา
20,000
Chatchai Saengpetch
8 เดือนที่ผ่านมา
400
Jiratthitikan Promsit
9 เดือนที่ผ่านมา
4,500
Kritsakorn Thongphanich
9 เดือนที่ผ่านมา
400
Narit Wong
9 เดือนที่ผ่านมา
15,000
Narit Wong
9 เดือนที่ผ่านมา
15,000
Narit Wong
9 เดือนที่ผ่านมา
4,500
ผู้สนับสนุน
9 เดือนที่ผ่านมา
400
Yingsak Leekaewkrua
9 เดือนที่ผ่านมา
400
Suthida Narktubtee
9 เดือนที่ผ่านมา
400
Sirichai Soonthornvanich
9 เดือนที่ผ่านมา
400
Kitti Suriyakiatkul
9 เดือนที่ผ่านมา
1,000
Kone Kajohnyod
9 เดือนที่ผ่านมา
400
สุรางคนา ลิ้มไพบูลย์
9 เดือนที่ผ่านมา
400
Sureeraya Limpaibul
9 เดือนที่ผ่านมา
2,000
ผู้สนับสนุน
9 เดือนที่ผ่านมา
400
Yaowalak Khonklong
9 เดือนที่ผ่านมา
900
Suwannee Missita
9 เดือนที่ผ่านมา
1,000
Wat Watcharee
9 เดือนที่ผ่านมา
1,000
Khwanduen Tippayamontree
9 เดือนที่ผ่านมา
1,000
Noina Wimonrat
9 เดือนที่ผ่านมา
1,000
Da DewDem
9 เดือนที่ผ่านมา
1,000
Sudaphorn Udomlerkchai
9 เดือนที่ผ่านมา
1,000
Chanatip Rattanaprasit
9 เดือนที่ผ่านมา
1,000
Nok Sumalin
9 เดือนที่ผ่านมา
1,000
คุณวุฒิ วัฒนกิจ
9 เดือนที่ผ่านมา
1,000
Anan Untha
9 เดือนที่ผ่านมา
500
มาธาวี สาธุปัญญา
9 เดือนที่ผ่านมา
1,000
ผู้สนับสนุน
9 เดือนที่ผ่านมา
400
Pongkorn Chochuwong
9 เดือนที่ผ่านมา
1,000
Akachai Khemachit
9 เดือนที่ผ่านมา
400
ลืมรหัสผ่าน

กรุณากรอกอีเมลของคุณเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน