Wall Injection : Bang Rak by Luke Satoru

“โครงการ Wall Injection บางรัก นี้ ต้องการสร้างความรัก และ ภูมิใจในชุมชนของคนในชุมชน แต่นอกจากนั้น เราก็ยังอยากที่จะเห็นการปรับปรุงพื้นที่ให้มีทัศนียภาพที่ดีขึ้น และ
ปรับปรุงการใช้สอยพื้นที่ไปในขณะเดียวกัน”

Street art  หรือศิลปะบนกำแพงนั้นสามารถสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราได้อย่างเห็นผล จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชุมชน เราจะเห็นได้จากงาน street art ที่กลุ่ม Bukruk  ได้สร้างขึ้นในเขตราชเทวีนั้นสามาถทำให้คนในชุมชนหันมาให้ความสนใจพื้นที่ และทำความสะอาดพื้นที่รอบๆจนกลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชม  เราเชื่อว่าถ้าเราได้มีโอกาสเข้าไปทำงานศิลปะร่วมกับคนในชุมชนเขตบางรัก เราจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกันได้ โครงการ Wall Injection บางรัก นี้ ต้องการสร้างความรัก และ ภูมิใจในชุมชนของคนในชุมชน แต่นอกจากนั้น เราก็ยังอยากที่จะเห็นการปรับปรุงพื้นที่ให้มีทัศนียภาพที่ดีขึ้น และปรับปรุงการใช้สอยพื้นที่ไปในขณะเดียวกัน


คุณจะช่วยแคมเปญนี้ได้อย่างไร

พวกเราเลือกที่จะใช้การระดมทุนแบบ Crowdfunding เพราะเราเห็นว่าการระดมทุนแบบนี้สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณชนได้ในมุมที่กว้างขึ้น การที่โครงการจะสำเร็จและมีพลังได้นั้นขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่มีส่วนร่วมในโครงการนั้นๆ ดังนั้น การระดมทุนแบบนี้จะทำให้เราได้ประโยชน์สองทาง

1. ใครๆ ก็สามารถเป็นส่วนร่วมในการสร้างศิลปะบนกำแพงกับเราได้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือ ทางอ้อม  คนที่มีความสนใจในงานศิลปะ และงานสร้างสรรค์แต่ไม่มีเวลา ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้โดยผ่านการให้เงินทุนสนับสนุน ส่วนคนที่มีเวลานั้นสามารถเข้าร่วมเรียนรู้ และ สร้างศิลปะบนกำแพงนี้ได้กับเราและคนในชุมชน

2. คนจำนวนมากจะได้รู้จักโครงการนี้ผ่านเครือข่ายของ Asiola Crowdfunding  ผู้สนับสนุนโครงการสามารถแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพื่อให้คนได้รู้จักโครงการนี้มากขึ้น คนที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการนี้จะได้เข้าร่วมโครงการหรือไม่นั้น ไม่สำคัญ เพราะเราได้ปลูกฟังเมล็ดพันธ์แห่งความสร้างสรรค์ใน “ชุมชน” ได้แล้ว และเราหวังว่ามันจะเริ่ม ทำให้คนมีความคิดว่าทุกอย่างมีความเป็นไปได้ และการช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะผ่านกระระดมทุนแบบ crowdfunding

“เราหวังว่ามันจะเริ่ม ทำให้คนมีความคิดว่าทุกอย่างมีความเป็นไปได้ และการช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะผ่านกระระดมทุน
แบบ crowdfunding”

ใส่ความเห็น