SVSSPROJECT for Charity ไปซ่อมโรงเรียนกัน

เกี่ยวกับ S.V.S.S.

S.V.S.S หรือ “Superverysnapshot” เป็นชื่อของช่างภาพที่มากความสามารถคนหนึ่งของเมืองไทย เขามีชื่อเสียงจากผลงานภาพถ่ายแนวสตรีทและการดีไซน์ลายเสื้อยืด เขาทําการกุศลช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด และมีภูมิลําเนาอยู่ที่จังหวัดเลย

เกี่ยวกับไอเดียของ S.V.S.S.

สําหรับไอเดียนี้ ผมได้ทําร่วมกับโครงการ เพียง พอ อุ่น ของน้อง ดี มีนา ซึ่งผมอยากจะระดมทุนเพื่อซ่อมแซม ‘อาคารสมเด็จย่า’ อาคารเรียนเก่าแก่เพียงหลังเดียวของโรงเรียนลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของโรงเรียนที่ถูกจัดว่าอยู่ในเขตทุรกันดารของตัวจังหวัด โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมด 25 คน และคุณครูอีก 2 ท่าน อาคารเรียนที่ทรุดโทรมทําให้เด็กๆ ต้องมานั่งเรียนรวมกันทุกระดับชั้นในอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งการนั่งหันหลังชนกันทําให้การเรียนการสอนไม่ราบรื่นอย่างที่ควรจะเป็น

“ผมอยากจะระดมทุนเพื่อซ่อมแซม ‘อาคารสมเด็จย่า’ อาคารเรียนเก่าแก่เพียงหลังเดียวของโรงเรียนลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย”

ผมได้ทุนสนับสนุนมาแล้วจํานวนหนึ่งจากการเปิดรับบริจาค และตั้งใจจะนําเงินทุนก้อนนี้ไปซ่อมแซมโรงเรียนพร้อมกลุ่มจิตอาสาในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน สําหรับทุนสนับสนุนจากการทําแคมเปญคราวด์ฟันดิ้งกับ Asiola จะถูกนําไปสมทบทุนซ่อมแซมโรงเรียนอีกครั้งเพื่อให้สมบูรณ์ในทุกรายละเอียด โดยทุนที่ได้รับจะถูกนําไปสนับสนุนสิ่งจําเป็นสําหรับโรงเรียน ดังต่อไปนี้
– ซ่อมแซมอาคารเรียน
– โต๊ะปิงปอง (น้องๆ เคยชนะเลิศระดับอําเภอมาแล้ว แม้จะต้องฝึกซ้อมกันด้วยโต๊ะปิงปองที่ชํารุดก็ตาม)
– เสาประตูฟุตบอลพร้อมตาข่าย
– ตาข่ายวอลเล่ย์บอล
– สีทาเส้นสนาม ทาเหล็ก อาคาร และโต๊ะเก้าอี้
– ตู้ยา ยาสามัญประจําบ้าน และเตียงพยาบาล
– กระดานดํา
– โต๊ะ เก้าอี้ สําหรับนักเรียน และครู
– ตําราเรียนระดับประถม
– อุปกรณ์การเรียน และสื่อการสอน
– สุขภัณฑ์และห้องน้ํา
– วัสดุก่อสร้าง
– เครื่องกรองน้ํา (เนื่องจากอยู่ในเขตทุรกันดารจึงไม่มีแหล่งน้ําสะอาดที่เพียงพอ)

ทําไมไอเดียนี้ถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ S.V.S.S

ผมทําโปรเจคการกุศลมาโดยตลอด ไม่ว่าเป็นสึนามิที่ภาคใต้ แผ่นดินไหวที่เนปาล หรือตามมูลนิธิต่างๆ สําหรับโปรเจคนี้เกิดขึ้นตอนที่ผมไปเที่ยวจังหวัดเลย ซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมเอง ผมได้ไปเที่ยวภูเรือกับรุ่นพี่ และทริปนี้เองที่ทําให้ผมได้รู้จักกับน้องดี มีนา ที่ทําโครงการ “เพียง พอ อุ่น” ซึ่งโครงการนี้ตรงกับสิ่งที่ผมอยากทําอยู่พอดี คือการช่วยพัฒนาจังหวัดบ้านเกิดของตัวเอง เลยได้ชักชวนกันทําจนเกิดเป็นโปรเจคนี้ขึ้นมา

“ผมได้รู้จักกับน้องดี มีนา ที่ทําโครงการ “เพียง พอ อุ่น” ซึ่งโครงการนี้ตรงกับ สิ่งที่ผมอยากทําอยู่พอดี คือการช่วยพัฒนาจังหวัด บ้านเกิดของตัวเอง”

ทําไมถึงเลือกการสนับสนุนคราวด์ฟันดิ้งกับ Asiola

ผมได้เริ่มเปิดรับบริจาคเพื่อระดมทุนให้โปรเจคนี้มาบ้างแล้ว ผมอยากขอขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี และผมเชื่อว่า Asiola จะช่วยให้ผมได้รับการสนับสนุนมากยิ่งขึ้น เพราะผมคิดว่ายังมีคนอีกมากที่อยากช่วยเหลือเด็กๆ ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร คราวด์ฟันดิ้งเป็นเรื่องของความร่วมมือร่วมใจและช่วยเหลือกัน จากการสนับสนุนคนละเล็กๆ น้อยๆ เมื่อรวมกันแล้วก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นได้ และนั่นคือสิ่งที่โปรเจคนี้ต้องการ

“ผมคิดว่ายังมีคนอีกมากที่อยากช่วยเหลือเด็กๆ ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร คราวด์ฟันดิ้งเป็นเรื่องของความร่วมมือร่วมใจและช่วยเหลือกันจากการสนับสนุนคนละเล็กๆ น้อยๆ”

ที่พิเศษกว่านั้น สําหรับผู้ที่ร่วมคราวด์ฟันดิ้งกับ Asiola ยังจะได้รับของตอบแทนจากผมอีกด้วย ผมตั้งใจว่าจะออกแบบเสื้อยืดและกระเป๋าโท้ทขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนแคมเปญนี้โดยเฉพาะ

เหตุผลที่อยากให้คุณสนับสนุนไอเดียนี้

ผมมีความตั้งใจและอยากให้ทุกคนช่วยกันระดมทุนคราวด์ฟันดิ้งให้แคมเปญนี้สําเร็จเพื่อเติมเต็ม “บ้านหลังที่สอง” ของเด็กๆ ที่ผุพังเสียหายไปตามกาลเวลาให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์อีกครั้ง อยากให้ทุกคนมาช่วยกันสร้างโรงเรียนเพื่อให้เด็กๆ ที่เป็นอนาคตของชาติได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่ โดยคุณสามารถสนับสนุนแคมเปญคราวด์ฟันดิ้งนี้ได้ง่ายๆ เพียงเข้าไปสั่งจองของตอบแทนที่ผมได้เตรียมไว้ให้คุณแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดหรือกระเป๋าโท้ท เพียงเท่านี้ คุณก็จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กๆ ในชนบท

“เพื่อเติมเต็ม “บ้านหลังที่สอง” ของเด็กๆ ที่ผุพังเสียหายไปตาม กาลเวลาให้กลับมามีสภาพ ที่สมบูรณ์อีกครั้ง อยากให้ ทุกคนมาช่วยกันสร้าง โรงเรียน เพื่อให้เด็กๆที่เป็น อนาคตของชาติได้รับการ ศึกษาอย่างเต็มที่”

ของตอบแทนสุดพิเศษ

ผมออกแบบของมาเฉพาะกิจเพื่อแคมเปญนี้โดยเฉพาะ เป็นของจากแบรนด์ของผมเองที่ชื่อ S.V.S.S. เพื่อจะมาช่วยในโปรเจคนี้ มีเสื้อ 4 ลายและกระเป๋าอีก 2 ลาย แล้วก็มี special bag ที่ผมเพ้นท์เองอีกด้วย ทั้งหมดนี้ก็เป็นของ limited edition ที่จะไม่มีขายที่อื่นครับ

ใส่ความเห็น