Category Archives: Asiolala News

SVSSPROJECT for Charity ไปซ่อมโรงเรียนกัน

เกี่ยวกับ S.V.S.S.

S.V.S.S หรือ “Superverysnapshot” เป็นชื่อของช่างภาพที่มากความสามารถคนหนึ่งของเมืองไทย เขามีชื่อเสียงจากผลงานภาพถ่ายแนวสตรีทและการดีไซน์ลายเสื้อยืด เขาทําการกุศลช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด และมีภูมิลําเนาอยู่ที่จังหวัดเลย

เกี่ยวกับไอเดียของ S.V.S.S.

สําหรับไอเดียนี้ ผมได้ทําร่วมกับโครงการ เพียง พอ อุ่น ของน้อง ดี มีนา ซึ่งผมอยากจะระดมทุนเพื่อซ่อมแซม ‘อาคารสมเด็จย่า’ อาคารเรียนเก่าแก่เพียงหลังเดียวของโรงเรียนลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของโรงเรียนที่ถูกจัดว่าอยู่ในเขตทุรกันดารของตัวจังหวัด โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมด 25 คน และคุณครูอีก 2 ท่าน อาคารเรียนที่ทรุดโทรมทําให้เด็กๆ ต้องมานั่งเรียนรวมกันทุกระดับชั้นในอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งการนั่งหันหลังชนกันทําให้การเรียนการสอนไม่ราบรื่นอย่างที่ควรจะเป็น

“ผมอยากจะระดมทุนเพื่อซ่อมแซม ‘อาคารสมเด็จย่า’ อาคารเรียนเก่าแก่เพียงหลังเดียวของโรงเรียนลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย”

ผมได้ทุนสนับสนุนมาแล้วจํานวนหนึ่งจากการเปิดรับบริจาค และตั้งใจจะนําเงินทุนก้อนนี้ไปซ่อมแซมโรงเรียนพร้อมกลุ่มจิตอาสาในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน สําหรับทุนสนับสนุนจากการทําแคมเปญคราวด์ฟันดิ้งกับ Asiola จะถูกนําไปสมทบทุนซ่อมแซมโรงเรียนอีกครั้งเพื่อให้สมบูรณ์ในทุกรายละเอียด โดยทุนที่ได้รับจะถูกนําไปสนับสนุนสิ่งจําเป็นสําหรับโรงเรียน ดังต่อไปนี้
– ซ่อมแซมอาคารเรียน
– โต๊ะปิงปอง (น้องๆ เคยชนะเลิศระดับอําเภอมาแล้ว แม้จะต้องฝึกซ้อมกันด้วยโต๊ะปิงปองที่ชํารุดก็ตาม)
– เสาประตูฟุตบอลพร้อมตาข่าย
– ตาข่ายวอลเล่ย์บอล
– สีทาเส้นสนาม ทาเหล็ก อาคาร และโต๊ะเก้าอี้
– ตู้ยา ยาสามัญประจําบ้าน และเตียงพยาบาล
– กระดานดํา
– โต๊ะ เก้าอี้ สําหรับนักเรียน และครู
– ตําราเรียนระดับประถม
– อุปกรณ์การเรียน และสื่อการสอน
– สุขภัณฑ์และห้องน้ํา
– วัสดุก่อสร้าง
– เครื่องกรองน้ํา (เนื่องจากอยู่ในเขตทุรกันดารจึงไม่มีแหล่งน้ําสะอาดที่เพียงพอ)

ทําไมไอเดียนี้ถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ S.V.S.S

ผมทําโปรเจคการกุศลมาโดยตลอด ไม่ว่าเป็นสึนามิที่ภาคใต้ แผ่นดินไหวที่เนปาล หรือตามมูลนิธิต่างๆ สําหรับโปรเจคนี้เกิดขึ้นตอนที่ผมไปเที่ยวจังหวัดเลย ซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมเอง ผมได้ไปเที่ยวภูเรือกับรุ่นพี่ และทริปนี้เองที่ทําให้ผมได้รู้จักกับน้องดี มีนา ที่ทําโครงการ “เพียง พอ อุ่น” ซึ่งโครงการนี้ตรงกับสิ่งที่ผมอยากทําอยู่พอดี คือการช่วยพัฒนาจังหวัดบ้านเกิดของตัวเอง เลยได้ชักชวนกันทําจนเกิดเป็นโปรเจคนี้ขึ้นมา

“ผมได้รู้จักกับน้องดี มีนา ที่ทําโครงการ “เพียง พอ อุ่น” ซึ่งโครงการนี้ตรงกับ สิ่งที่ผมอยากทําอยู่พอดี คือการช่วยพัฒนาจังหวัด บ้านเกิดของตัวเอง”

ทําไมถึงเลือกการสนับสนุนคราวด์ฟันดิ้งกับ Asiola

ผมได้เริ่มเปิดรับบริจาคเพื่อระดมทุนให้โปรเจคนี้มาบ้างแล้ว ผมอยากขอขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี และผมเชื่อว่า Asiola จะช่วยให้ผมได้รับการสนับสนุนมากยิ่งขึ้น เพราะผมคิดว่ายังมีคนอีกมากที่อยากช่วยเหลือเด็กๆ ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร คราวด์ฟันดิ้งเป็นเรื่องของความร่วมมือร่วมใจและช่วยเหลือกัน จากการสนับสนุนคนละเล็กๆ น้อยๆ เมื่อรวมกันแล้วก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นได้ และนั่นคือสิ่งที่โปรเจคนี้ต้องการ

“ผมคิดว่ายังมีคนอีกมากที่อยากช่วยเหลือเด็กๆ ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร คราวด์ฟันดิ้งเป็นเรื่องของความร่วมมือร่วมใจและช่วยเหลือกันจากการสนับสนุนคนละเล็กๆ น้อยๆ”

ที่พิเศษกว่านั้น สําหรับผู้ที่ร่วมคราวด์ฟันดิ้งกับ Asiola ยังจะได้รับของตอบแทนจากผมอีกด้วย ผมตั้งใจว่าจะออกแบบเสื้อยืดและกระเป๋าโท้ทขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนแคมเปญนี้โดยเฉพาะ

เหตุผลที่อยากให้คุณสนับสนุนไอเดียนี้

ผมมีความตั้งใจและอยากให้ทุกคนช่วยกันระดมทุนคราวด์ฟันดิ้งให้แคมเปญนี้สําเร็จเพื่อเติมเต็ม “บ้านหลังที่สอง” ของเด็กๆ ที่ผุพังเสียหายไปตามกาลเวลาให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์อีกครั้ง อยากให้ทุกคนมาช่วยกันสร้างโรงเรียนเพื่อให้เด็กๆ ที่เป็นอนาคตของชาติได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่ โดยคุณสามารถสนับสนุนแคมเปญคราวด์ฟันดิ้งนี้ได้ง่ายๆ เพียงเข้าไปสั่งจองของตอบแทนที่ผมได้เตรียมไว้ให้คุณแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดหรือกระเป๋าโท้ท เพียงเท่านี้ คุณก็จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กๆ ในชนบท

“เพื่อเติมเต็ม “บ้านหลังที่สอง” ของเด็กๆ ที่ผุพังเสียหายไปตาม กาลเวลาให้กลับมามีสภาพ ที่สมบูรณ์อีกครั้ง อยากให้ ทุกคนมาช่วยกันสร้าง โรงเรียน เพื่อให้เด็กๆที่เป็น อนาคตของชาติได้รับการ ศึกษาอย่างเต็มที่”

ของตอบแทนสุดพิเศษ

ผมออกแบบของมาเฉพาะกิจเพื่อแคมเปญนี้โดยเฉพาะ เป็นของจากแบรนด์ของผมเองที่ชื่อ S.V.S.S. เพื่อจะมาช่วยในโปรเจคนี้ มีเสื้อ 4 ลายและกระเป๋าอีก 2 ลาย แล้วก็มี special bag ที่ผมเพ้นท์เองอีกด้วย ทั้งหมดนี้ก็เป็นของ limited edition ที่จะไม่มีขายที่อื่นครับ

Right To Breathe โดย YPO AU

เรื่องราวของเรา

พวกเราสมาชิกกลุ่มเครือข่ายองค์กร YPO Asean United ได้รวมตัวกันสร้างแคมเปญนี้ขึ้น เพื่อจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง และเราอยากให้คุณมีส่วนร่วมแก้ปัญหานี้ด้วยกัน

เป็นเวลาร่วมศตวรรษแล้วที่เกษตรกรในภาคเหนือของประเทศไทยทำเกษตรกรรมแบบไร่เลื่อนลอย ซึ่งเป็นวิธีทำการเกษตรในที่สูงแบบเก่าที่ต้องทำลายป่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูกาลหนึ่ง ประกอบกับความต้องการเนื้อสัตว์ในตลาดเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของบริโภคนิยม ส่งผลให้ต้องเร่งผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์มากขึ้น

“การถางป่าเผาพื้นที่ยังได้ทวีความรุนแรงของภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ การเผาป่ายังทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย”

อาจกล่าวได้ว่า ทั้งเกษตรกร เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ และบริษัทในอุตสาหกรรมอาหาร ล้วนมีส่วนในการทำลายป่าเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่การเกษตรด้วย และปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากการถางป่าเผาพื้นที่ยังได้ทวีความรุนแรงของภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ การเผาป่ายังทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย

การเผาป่าเพื่อขยายพื้นที่ทำการเกษตรได้สร้างมลพิษทางอากาศให้เกิดขึ้นทั่วพื้นที่ภาคเหนือ ละอองฝุ่นจากการเผาไหม้จำนวนมากจึงปะปนอยู่ในอากาศ การสูดดมสารพิษดังกล่าวเข้าสู่ปอดและกระแสเลือดได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายไม่ว่าจะเป็นโรคหอบหืด พัฒนาการผิดปกติของปอดในเด็ก รวมถึงโรคหัวใจ และโรคระบบทางเดินหายใจต่างๆ อัตราผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดในภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ และทั้งหมดนี้คือความรุนแรงจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งต่อผลกระทบต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

“ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมาย ทั้งโรคหอบหืด พัฒนาการผิดปกติของปอดในเด็ก โรคหัวใจ และโรคระบบทางเดินหายใจต่างๆ”

ปัญหาดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบแค่บางจุด แต่กลับครอบคลุมพื้นที่ทั่วภาคเหนือของประเทศไทย ดังนั้น เราจึงต้องการทางออกในการแก้ใขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเราได้ร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ Asiola ในการสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น พร้อมมุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น เราตั้งใจจะจัดค่ายอบรมอย่างต่อเนื่องกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในการเข้าไปให้ความรู้กับเยาวชนในจ.น่าน ที่อาศัยอยู่ในเขตที่ป่าไม้ถูกทำลาย ในการจัดอับรมครั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายต่อหัวสำหรับเยาวชน 1 คนอยู่ที่ 5,000 บาท ซึ่งจะจัดให้ทำกิจกรรมในค่ายเป็นเวลา 3 วันร่วมกับนักพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ที่จะสอนให้เยาวชนเกิดสำนึกหวงแหนผืนฝ่าและช่วยกันปกป้อง

“เราตั้งใจจะจัดค่ายอบรมอย่างต่อเนื่องกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในการเข้าไปให้ความรู้กับเยาวชนในจ.น่านที่อาศัยอยู่ในเขตที่ป่าไม้ถูกทำลาย”

นอกจากนี้เยาวชนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลเสียต่อสุขภาพที่เป็นผลกระทบจากการถางป่าเผาพื้นที่เพื่อทำการเกษตร และหลังจากจบการอบรมแล้ว เด็กแต่ละคนจะร่วมกันทำภารกิจปลูกต้นประดู่คนละ 1 ไร่ ร่วมกับพืชเกษตรอายุสั้น และไม้ผลต่างๆ ในพื้นที่การเกษตรของครอบครัว ภาคปฏิบัติของโครงการนี้จะเป็นการปลูกป่าทดแทนจากที่ถูกเผาทำลาย ทั้งยังเป็นการมอบทางเลือกในการเลี้ยงชีพในอนาคตให้กับเด็กอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ เราได้เรียนรู้จากความสำเร็จที่ผ่านมาของโครงการให้ความรู้แก่คนในพื้นที่ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ดังนั้น เราจึงต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากคุณเพื่อขยายผลโครงการให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เมื่อคุณแชร์แคมเปญของเรา คุณได้มีส่วนในการกระตุ้นให้ผู้อื่นได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น และเมื่อคุณร่วมสนับสนุนคราวด์ฟันดิ้งเพื่อสมทบทุนค่าใช้จ่ายของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ คุณได้มีส่วนช่วยจัดการถึงต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ ทั้งยังได้สร้างอนาคตที่สดใสให้กับเกษตรไทยอีกด้วย โดยทุนสนับสนุนจำนวน 5,000 บาท สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กหนึ่งคนในการเข้าร่วมค่ายอบรมและร่วมภารกิจปลูกป่า 1 ไร่ ที่จะเป็นการสร้างอนาคตให้กับตัวเด็ก และรวมถึงคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าต้นน้ำอีกด้วย

“คุณได้มีส่วนช่วยจัดการถึงต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ ทั้งยังได้สร้างอนาคตที่สดใสให้กับเกษตรไทยอีกด้วย”

แม้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจะก่อให้เกิดความเสียหายไปทั่วบริเวณภาคเหนือของประเทศ แต่ทั่วประเทศก็สามารถสัมผัสได้ถึงความรุนแรงของปัญหา ดังนั้น มาร่วมสนับสนุนกับเราวันนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแก้ไขปัญหาให้หมดไป

เกี่ยวกับ YPO

เครือข่ายองค์กรนานาชาติ YPO (Young Presidents’ Organization) ก่อตั้งในปีค.ศ. 1950 ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 24,000 รายใน 130 ประเทศทั่วโลก องค์กรถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อขยายโอกาสและส่งเสริมโครงการต่างๆ ของสมาชิก เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมพร้อมทั้งพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ด้วยแนวคิดหลัก “ผู้นำเดินหน้าด้วยผู้นำ” (Leaders leading leaders) YPO ได้สร้างเครือข่ายผู้บริหารุ่นใหม่ระดับโลกที่เชื่อมต่อกันผ่านภารกิจ และสร้างความเป็นผู้นำที่ดีผ่านการศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิด

Wall Injection : Bang Rak by Luke Satoru

“โครงการ Wall Injection บางรัก นี้ ต้องการสร้างความรัก และ ภูมิใจในชุมชนของคนในชุมชน แต่นอกจากนั้น เราก็ยังอยากที่จะเห็นการปรับปรุงพื้นที่ให้มีทัศนียภาพที่ดีขึ้น และ
ปรับปรุงการใช้สอยพื้นที่ไปในขณะเดียวกัน”

Street art  หรือศิลปะบนกำแพงนั้นสามารถสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราได้อย่างเห็นผล จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชุมชน เราจะเห็นได้จากงาน street art ที่กลุ่ม Bukruk  ได้สร้างขึ้นในเขตราชเทวีนั้นสามาถทำให้คนในชุมชนหันมาให้ความสนใจพื้นที่ และทำความสะอาดพื้นที่รอบๆจนกลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชม  เราเชื่อว่าถ้าเราได้มีโอกาสเข้าไปทำงานศิลปะร่วมกับคนในชุมชนเขตบางรัก เราจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกันได้ โครงการ Wall Injection บางรัก นี้ ต้องการสร้างความรัก และ ภูมิใจในชุมชนของคนในชุมชน แต่นอกจากนั้น เราก็ยังอยากที่จะเห็นการปรับปรุงพื้นที่ให้มีทัศนียภาพที่ดีขึ้น และปรับปรุงการใช้สอยพื้นที่ไปในขณะเดียวกัน


คุณจะช่วยแคมเปญนี้ได้อย่างไร

พวกเราเลือกที่จะใช้การระดมทุนแบบ Crowdfunding เพราะเราเห็นว่าการระดมทุนแบบนี้สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณชนได้ในมุมที่กว้างขึ้น การที่โครงการจะสำเร็จและมีพลังได้นั้นขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่มีส่วนร่วมในโครงการนั้นๆ ดังนั้น การระดมทุนแบบนี้จะทำให้เราได้ประโยชน์สองทาง

1. ใครๆ ก็สามารถเป็นส่วนร่วมในการสร้างศิลปะบนกำแพงกับเราได้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือ ทางอ้อม  คนที่มีความสนใจในงานศิลปะ และงานสร้างสรรค์แต่ไม่มีเวลา ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้โดยผ่านการให้เงินทุนสนับสนุน ส่วนคนที่มีเวลานั้นสามารถเข้าร่วมเรียนรู้ และ สร้างศิลปะบนกำแพงนี้ได้กับเราและคนในชุมชน

2. คนจำนวนมากจะได้รู้จักโครงการนี้ผ่านเครือข่ายของ Asiola Crowdfunding  ผู้สนับสนุนโครงการสามารถแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพื่อให้คนได้รู้จักโครงการนี้มากขึ้น คนที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการนี้จะได้เข้าร่วมโครงการหรือไม่นั้น ไม่สำคัญ เพราะเราได้ปลูกฟังเมล็ดพันธ์แห่งความสร้างสรรค์ใน “ชุมชน” ได้แล้ว และเราหวังว่ามันจะเริ่ม ทำให้คนมีความคิดว่าทุกอย่างมีความเป็นไปได้ และการช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะผ่านกระระดมทุนแบบ crowdfunding

“เราหวังว่ามันจะเริ่ม ทำให้คนมีความคิดว่าทุกอย่างมีความเป็นไปได้ และการช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะผ่านกระระดมทุน
แบบ crowdfunding”

Thaitanium: Rap Boot Camp

สำหรับคนที่เป็น Top 3 เราจะโปรโมทผลงานผ่านทาง social media ต่างๆ ของเรา เพื่อที่เป็นการเปิดทางให้ 3 คนนี้ได้โชว์ skill และเป็นที่รู้จักมากขึ้น งานนี้ พิเศษแน่

ทำไมไอเดียนี้ถึงให้แรงบันดาลใจกับเรา

โปรเจคนี้เป็นอย่างหนึ่งที่เราอยากทำมานานละ เพื่อเป็นการตอบแทนวงการ Hip-Hop ที่ต้อนรับเราอย่างดีมาตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา สิ่งที่แร็พเปอร์รุ่นใหม่จะได้จาก Thaitay Rap Boot Camp จะเป็นความรู้ทั้งในด้านศาสตร์ของดนตรี Hip-Hop การเขียน การร้อง และยังได้ฟังประสบการณ์ของเราทุกคนในวง เผื่อจะได้ข้อคิด หรือความรู้เกี่ยวกับการทำความรักที่พวกเขามีให้กับ Hip Hop มาเป็นอาชีพ เพื่อที่ในอนาคตพวกเขาจะได้ตื่นมาทุกเช้าแล้วรู้สึกโชคดีอย่างที่เรารู้สึกกัน และวงการฮิปฮอปจะได้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ Boot Camp นี้ เราทั้ง 3 สอนด้วยตัวเอง และยังมีเพื่อนๆ จาก Thaitanium Entertainment มาร่วมสอนอีกด้วย

อีกอย่างที่เรารู้สึกว่ามันพิเศษมากเกี่ยวกับไอเดีย Boot Camp นี้ คือ
มันเปิดโอกาสให้เราได้เจอแร็พเปอร์มือใหม่ เพราะมันดีนะ การที่ได้อยู่ท่ามกลางกลุ่มคนที่มี passion ตรงกับเรา เราว่ามันจะบ่มความรักที่มีกับสิ่งที่ตัวเองชอบให้กลมกล่อมด้วยไอเดียใหม่ๆ เราเชื่อว่า Thaitay Rap Boot Camp ครั้งแรกนี้จะไม่เป็นครั้งสุดท้าย และจะต้องพิเศษแน่นอน ทุกคน รวมถึงเรา จะได้แรงบันดาลใจใหม่ๆ กลับบ้านไปชัวร์

แคมเปญสำเร็จ: Wall Injection Bangrak โดย Luke Satoru

เดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา ในงาน “Bukruk” เทศกาลศิลปะสตรีทอาร์ตที่จัดขึ้นบริเวณชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาในย่านบางรัก ศิลปิน Luke Satoru และกลุ่มศิลปิน The Creative District ได้ใช้โอกาสนี้ในการจัดเวิร์คช็อปให้คนที่สนใจได้มาร่วมวาดภาพฝาผนังด้วยกันในช่วงสุดสัปดาห์ เพื่อสร้างงานศิลปะในที่สาธารณะที่เป็นผลงานจากความร่วมมือของทุกคนที่ต้องการมีส่วนร่วม

[vc_video title=”Wall Injection: Bang Rak by Luke Satoru” link=”https://vimeo.com/146474678″]

และเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อปนี้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย พวกเขาจึงมีไอเดียที่จะระดมทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์และของที่จำเป็นต่างๆ สำหรับใช้ในเวิร์คช็อปนี้ และนั่นจึงเป็นที่มาของแคมเปญคราวด์ฟันดิ้งกับ Asiola ของ Luke Satoru และกลุ่มศิลปิน Creative District โดยผู้ที่สนใจสนับสนุนแคมเปญนี้สามารถร่วมคราวด์ฟันดิ้งได้ด้วยการสั่งของของตอบแทนต่างๆ ที่ Luke จัดทำขึ้นมา เช่น โปสการ์ด ผ้ากันเปื้อน และงานศิลปะต่างๆ และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่แคมเปญนี้สามารถระดมทุนได้สูงถึง 127%

เวิร์คช็อปครั้งนี้เกิดขึ้น 2 ครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ของเดือนมกราคม โดยมีคนในชุมชนย่านบางรักและผู้ที่สนใจจากที่อื่นๆ มาร่วมเวิร์คช็อปกันอย่างสนุกสนาน เริ่มตั้งแต่เรียนรู้เบสิคการวาดภาพฝาผนัง คุณสามารถเข้าไปชมบรรยากาศเวิร์คช็อปได้ ที่นี่

และแน่นอน เมื่อแคมเปญประสบความสำเร็จในการคราวด์ฟันดิ้ง ไม่เพียงไอเดียนั้นจะได้เป็นจริงขึ้นมาจากทุนสนับสนุนที่ได้รับจากทุกคน แต่ทุกคนที่สนับสนุนก็จะได้รับของตอบแทนเพื่อเป็นคำขอบคุณจากเจ้าของไอเดียอีกด้วย และผู้ที่รักงานศิลปะก็คงจะถูกใจไม่น้อยที่ได้รับภาพวาดของ Luke Satoru

ยังมีไอเดียอีกมายมายที่รอให้คุณได้มาร่วมคราวด์ฟันดิ้งกับเราที่ Asiola คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในไอเดียสร้างสรรค์เหล่านั้นได้ง่ายๆ เพียงสั่งจองของตอบแทนในแคมเปญเพื่อให้ยอดการสนับสนุนเพิ่มขึ้นจนถึงเป้าหมายการระดมทุน นอกจากนี้ คุณยังสามารถลงทะเบียนรับจดหมายข่าว เพื่อไม่ให้พลาดทุกการอัพเดตเกี่ยวกับไอเดียต่างๆ ที่น่าสนใจจากเรา หรือจะเริ่มแคมเปญของคุณเอง ก็สามารถทำได้เช่นกันที่ Asiola

แคมเปญสำเร็จ: ไทยเท แร็พ บูท แคมป์

ครั้งแรกในประเทศไทยกับ แร็พ บูท แคมป์ เวิร์คช็อปการแร็พที่สอนโดยตรงจากไทยเทเนี่ยม ศิลปินแร็พแนวหน้าของเมืองไทย สำหรับงานนี้ ไทยเทเนี่ยมได้จับมือกับ Asiola ในการทำแคมเปญคราวด์ฟันดิ้งเพื่อให้งานนี้เกิดขึ้น และแคมเปญนี้ยังได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามจนสามารถการระดมทุนได้สูงถึง 104% จากความสำเร็จของแคมเปญนี้ ทำให้ ไทยเท แร็พ บูท แคมป์ เกิดขึ้นที่ Rockademy Thailand ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา
บรรยากาศในวันนั้นเป็นไปอย่างสนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเหล่าผู้สนใจการแร็พทุกคน ตลอดทั้งงานพวกเขาได้เรียนรู้จากมืออาชีพโดยตรงตั้งแต่เบสิคของการแร็พไปจนถึงการเผยแพร่ผลงานไปสู่คนฟัง งานนี้ยังเปิดดอกาสให้ผู้มาร่วมงานได้ร่วมแฮงเอาท์ พูดคุย เรียนรู้ และได้รับแรงบันดาลใจจากไทยเทเนี่ยม ศิลปินแร็พชั้นนำของเมืองไทยที่พวกเขาชื่นชอบ

แร็พ บูท แคมป์ ครั้งนี้เริ่มจากเวิร์คช็อปการเขียนเนื้อแร็พ ให้มีสัมผัสคำในสไตล์แร็พ

ลงมือทำเพลงและบันทึกเสียง

ได้เวลาโชว์ความสามารถให้ไทยเทเห็นกันแล้ว

สำหรับงานในวันนั้น ผู้ร่วมงานทุกคนต่างมาด้วยใจและเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี ทุกคนตั้งใจเรียนรู้ในทุกๆ ช่วง และเปิดรับสิ่งที่ไทยเทเนี่ยมและทีมได้ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของพวกเขา บรรยากาศดีๆ ที่สร้างแรงบันดาลจึงเกิดขึ้นตลอดการทำเวิร์คช้อปในครั้งนี้ เพราะไม่ง่ายนักที่คนคอเดียวจะสามารถมารวมตัวกันได้แบบนี้ ในช่วงท้าย ผู้ร่วมงานทุกคนจะได้รับบีทเพลงให้นำกลับไปพัฒนาต่อแล้วส่งกลับมาให้ทางทีมงานของไทยเทเนี่ยมฟัง และ 3 ผลงานของใครที่เข้าตาไทยเทเนี่ยมและทีมงาน จะถูกนำไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียของไทยเทเนี่ยม ถือเป็นการเปิดให้คนที่มีฝันอยากจะเป็นแร็พเปอร์หน้าใหม่ได้มีโอกาสเป็นที่รู้จักมากขึ้น ไทยเทเนี่ยมตั้งใจว่าจะทำให้ บูท แคมป์ ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เวิร์คช็อปทั่วๆ ไป เพราะพวกเขาอยากจะใช้โอกาสนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการฮิปฮอปไทย และต่อยอดโอกาสให้กับศิลปินหน้าใหม่อีกด้วย อย่างไรก็ตามการสนับสนุนในรูปแบบคราวด์ฟันดิ้งสามารถเรียกชักชวนให้คนที่เชื่อมั่นในไอเดียของไทยเทเนี่ยมได้มารวมตัวกันในแร็พ บูท แคมป์ ครั้งนี้

คลิกดูวิดีโอรวบรวมไฮไลท์และบรรยากาศในงาน รวมทั้งคลิปสัมภาษณ์จากสมาชิกวงไทยเทเนียมได้ที่นี่:

แคมเปญสำเร็จ: ไทยเท แร็พ บูท แคมป์ | Asiola

 

เมื่อแคมเปญสามารถระดมทุนคราวด์ฟันดิ้งได้เป็นผลสำเร็จ ไม่เพียงไอเดียนั้นจะเกิดขึ้นจริงจากทุนสนับสนุนที่ได้รับ มากกว่านั้น ผู้สนับสนุนยังจะได้รับของตอบแทนตามที่สั่งจองไว้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น บัตรเข้างานไทยเท แร็พ บูท แคมป์ เสื้อยืด โพสต์ขอบคุณจากไทยเทบนโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ อีกมากมาย

ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้มาร่วมงาน ไทยเท แร็พ บูท แคมป์ ในครั้งนี้ และคุณยังสามารถติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจจากสื่อมวลชนที่มาในงานได้ที่ TrueLife, NationTV, Sanook, แนวหน้า, Rap Is Now, Billboard Thailand, News Plus และ ไทยรัฐ.

นอกจากแคมเปญ ไทยเท แร็พ บูท แคมป์ เรายังมีแคมเปญที่น่าสนใจอีกมากมายให้คุณได้เข้าไปร่วมสนับสนุนคราวด์ฟันดิ้ง นอกจากคุณจะได้ช่วยให้ไอเดียนั้นเป็นจริง การสนับสนุนของคุณคือส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ให้กับสังคมของเรา
คุณสามารถสมัครรับจดหมายข่าวกับเรา เพื่อติดตามเรื่องราวของไอเดียดีๆ และอัพเดตต่างๆ จาก Asiola สำหรับใครที่มีไอเดียทำแคมเปญคราวด์ฟันดิ้งแล้ว ลองเล่าไอเดียของคุณให้เราฟังได้ที่นี่

แคมเปญสำเร็จ: Street Strength โดย WeGotTheSpot

WeGotTheSpot กลุ่มนักเต้นแนวสตรีทในกรุงเทพฯ มีไอเดียที่จะจัดงาน Street Strength Bangkok เพื่อเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของคนในวงการสตรีท พร้อมกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งเต้น ศิลปะป้องกันตัว และฟิตเนส งานนี้จะเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเพื่อทำให้ไอเดียนี้เป็นจริงขึ้นมา พวกเขาจึงได้ทำแคมเปญคราวด์ฟันดิ้งกับ Asiola เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เพราะจากการตอบรับอย่างท้วมท้นของผู้สนับสนุนทุกคน ทำให้แคมเปญนี้ประสบความสำเร็จในการระดมทุนเกินเป้าหมายสูงถึง 134% นั้นหมายความว่าไม่เพียง งาน Street Strength จะเกิดขึ้น แต่ยังมีกิจกรรมพิเศษที่เพิ่มเข้ามาจากการที่แคมเปญนี้ทำการคราวด์ฟันดิ้งได้ถึงเป้าหมายพิเศษ

สำหรับงาน Street Strength ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา เหล่านักเต้นสตรีทแดนซ์ นักกีฬาทรีคและศิลปะป้องกันตัว ร่วมถึงนักออกกำลังกายแนว calisthenics ได้มารวมตัวกันซ้อม โชว์ แบทเทิล และปาร์ตี้ด้วยกันที่ Training Ground BKK โดยงานในช่วงเช้าเริ่มจากเวิร์คช็อปต่างๆ ที่สอนโดยนักเต้นและเทรนเนอร์มากความสามารถ และบีทเพลงจากดีเจ Rory Breaker-Morant ทำให้บรรยากาศโดยรวมในยิมขนาดใหญ่ของ Training Ground มีจังหวะที่คึกคัก ประกอบกับลวดลายกราฟฟิตี้ของผนังยิมทำให้งานมีสีสันในแบบสตรีทมากยิ่งขึ้น และผู้ที่มาร่วมงานยังได้ชมโชว์จาก URBAN Dance Studio โชว์การออกกำลังนายแนวสตรีทที่น่าตื่นตาตื่นใจจาก Thai Team และได้ร่วมคลาสเรียนเต้น Zumba ที่สตูดิโอชั้นบนของของยิมอีกด้วย

SSblog1-calisthenics

สำหรับช่วงบ่าย เป็นช่วงเวลาของการแบทเทิล เริ่มจากแบทเทิลเบรคแดนซ์ของเหล่าบีบอยที่แข่งขันกันในแบบ 7-to-smoke โดยบีบอยคนไหนที่สามารถโชว์ลีลาเหนือกว่าคนอื่นทั้งหมดในทีมคู่แข่งก็จะชนะไป และเป็น Cheno ที่สามารถเอาชนะบีบอยคนอื่นๆ ไปได้

SSblog2-trickers

ต่อมาเป็นแบทเทิลทรีคแบบตัวต่อตัว โดยแต่ละคนมาในท่าคอมโบตีลังกาเตะชวนตื่นเต้นเร้าใจ และเป็น Game The Zoo ที่ชนะไปในแบทเทิลนี้ ส่วนแบทเทิลสุดท้าย เป็นการเปิดเวทีเพื่อนักเต้นสตรีทแดนซ์ 16 คู่โดยเฉพาะ ที่จะมาดวลการเต้นในแบบไม่จำกัดสไตล์ และเป็น Team Heavy ที่ได้รับรางวัลกลับบ้านไป
SSblog3-winners

สำหรับปาร์ตี้ปิดท้ายงานครั้งนี้จัดขึ้นที่ Space999 สุขุมวิท 15 ซึ่งเป็นการขอบคุณทุกคนที่ได้สนับสนุนให้งาน Street Strength เกิดขึ้น รวมไปถึงปาร์ตี้ปิดท้ายงานนี้ยังเกิดจากการคราวด์ฟันดิ้งถึงเป้าหมายพิเศษอีกด้วย ดังนั้นบรรยากาศในงานจึงเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองระหว่างคนคอเดียวกัน

คลิกดูวิดีโอรวบรวมไฮไลท์และบรรยากาศในงาน รวมทั้งคลิปสัมภาษณ์จากเหล่ากรรมการและผู้จัดงานได้ที่นี่:

Street Strength: Bangkok Recap

เมื่อแคมเปญสามารถระดมทุนคราวด์ฟันดิ้งได้เป็นผลสำเร็จ ไม่เพียงไอเดียนั้นจะเกิดขึ้นจริงจากทุนสนับสนุนที่ได้รับ มากกว่านั้น ผู้สนับสนุนยังจะได้รับของตอบแทนตามที่สั่งจองไว้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น เวิร์คช็อปต่างๆ สมาชิกที่ URBAN Dance Studio และ Training Ground BKK เสื้อยืด เพลย์ลิสต์จาก DJ Rory Breaker-Morant ของ WeGotTheSpot และอื่นๆ อีกมากมาย

SSblog4-team

นอกจากแคมเปญ Street Strength Bangkok เรายังมีแคมเปญที่น่าสนใจอีกมากมายให้คุณได้เข้าไปร่วมสนับสนุนคราวด์ฟันดิ้ง นอกจากคุณจะได้ช่วยให้ไอเดียนั้นเป็นจริง การสนับสนุนของคุณคือส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ให้กับสังคมของเรา

คุณสามารถสมัครรับจดหมายข่าวกับเรา เพื่อติดตามเรื่องราวของไอเดียดีๆ และอัพเดตต่างๆ จาก Asiola สำหรับใครที่มีไอเดียทำแคมเปญคราวด์ฟันดิ้งแล้ว ลองเล่าไอเดียของคุณให้เราฟังได้ที่นี่

แคมเปญสำเร็จ: Peace for Bangkok โดย Alex Face

ศิลปิน Alex Face มีไอเดียสร้างงานศิลปะสาธารณะที่สามารถเข้าใจง่าย เพื่อสื่อความหมายถึงสันติภาพให้คนตระหนักถึงคุณค่าของมัน เขามีความเชื่อว่า จากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระดับบุคคล ระดับกลุ่ม/องค์กร หรือในระดับประเทศ สันติภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนโหยหา และเมื่อความสงบสุขมาเยือน ทุกคนก็อยากจะเก็บมันไว้ให้นานที่สุด จากแนวคิดนี้ Alex Face จึงอยากจะสร้างงานศิลปะที่สามารถสื่อสารให้ทุกคนที่อยู่ในกรุงเทพฯ หันมาคิดถึงเรื่องสันติภาพในสังคม

เพื่อให้โปรเจคสร้างงานศิลปะชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากคนในสังคมจริงๆ Alex Face จึงได้ทำแคมเปญคราวด์ฟันดิ้งกับ Asiola และต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนที่ทำให้แคมเปญนี้สามารถระดมทุนได้มากถึง 132% นั่นหมายความว่า ชาวกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยวต่างชาติจะได้เห็นแคมเปญ Peace for Bangkok เกิดขึ้นจริง ซึ่งที่ตั้งของภาพวาดฝาผนังชิ้นนี้อยู่ในทำเลใจกลางเมืองในเขตปทุมวัน ใกล้กับสนามศุภชลาศัย ติดกับรถไฟฟ้าสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ตรงข้ามมาบุญครอง และถือว่าเป็นย่านศิลปะแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ที่มีผู้คนสัญจรผ่านไปมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

image1

PeaceForBangkok_Wallsketch

เมื่อแคมเปญสามารถระดมทุนคราวด์ฟันดิ้งได้เป็นผลสำเร็จ ไม่เพียงไอเดียนั้นจะเกิดขึ้นจริงจากทุนสนับสนุนที่ได้รับ แต่มากกว่านั้น ผู้สนับสนุนยังจะได้รับของตอบแทนตามที่สั่งจองไว้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น เวิร์คช็อปสตรีทอาร์ตกับ Alex Face งานศิลปะสุดพิเศษที่ Alex Face จะทำให้เป็นรายบุคคล โปสเตอร์ดีไซน์เดียวกับภาพวาดฝาผนัง Peace for Bangkok เสื้อยืด และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งของตอบแทนเหล่านี้ศิลปินต้องใช้เวลาในการผลิตซักระยะหนึ่งก่อนจะทยอยจัดส่งให้ผู้สนับสนุนได้ นอกจากนี้ Alex Face ยังจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆ น้อยๆ เพื่อเป็นการขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนถ้าหากว่าแคมเปญของเขาสามารถระดมทุนได้ถึงเป้าหมายพิเศษ

คุณสามารถติดตามบล็อกและโซเชียลมีเดียของ Asiola เพื่ออัพเดตความคืบหน้าของงานศิลปะสาธารณะชิ้นนี้ ซึ่ง Alex Face ได้เริ่มลงมือทำแล้ว เราเชื่อว่าเมื่อ Peace for Bangkok เสร็จสมบูรณ์ สารที่สื่อออกมาจากงานศิลปะชิ้นนี้จะทำให้ผู้พบเห็นได้ฉุกคิดถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

เข้าไปดูไอเดียสร้างสรรค์มากมายที่กำลังระดมทุนคราวด์ฟันดิ้งกับ Asiola อยู่ในขณะนี้ ร่วมสนับสนุนไอเดียเหล่านั้นได้พร้อมรับของตอบแทนสุดพิเศษจากเจ้าของไอเดีย และคุณยังสามารถสมัครรับจดหมายข่าวกับเรา เพื่อติดตามเรื่องราวของไอเดียดีๆ และอัพเดตต่างๆ จาก Asiola สำหรับใครที่มีไอเดียทำแคมเปญคราวด์ฟันดิ้งแล้ว ลองเล่าไอเดียของคุณให้เราฟังได้ที่นี่

แคมเปญสำเร็จ: Into the Wind โดย โอ วิทยา

โอ วิทยา ศิลปินอินสตอลเลชัน อาร์ต มีไอเดียที่จะสร้างงานศิลปะแบบอินเตอร์แอคทีฟจำนวน 2 ชิ้น สำหรับงานวันเดอร์ฟรุ๊ต (Wonderfruit) งานเฟสติวัลศิลปะและไลฟ์สไตล์ที่จัดขึ้นใกล้ๆ กับพัทยาในเดือนธันวาคมของทุกปี ผลงานศิลปะชิ้นนี้เป็นการเล่นกับพื้นที่ โดยเขาได้สร้างกล่องโปร่งใส่ขนาดใหญ่ขึ้นมา 2 กล่อง และให้คนที่มาร่วมงานได้มีส่วนร่วมในสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับกล่องโปร่งใสทั้งสองกล่องนั้น โดยกล่องหนึ่งจะประกอบด้วยใบไม้ ขนนก และเศษเล็กเศษน้อยจากธรรมชาติ ส่วนอีกกล่องหนึ่งจะมีเครื่องเป่าฟองสบู่ขนาดใหญ่อยู่ข้างใน คนที่มาร่วมงานสามารถเล่นกับสองกล่องนี้ด้วยการเป่าที่เซนเซอร์ เพื่อส่งสัญญาณไปที่เครื่องเป่าฟองสบู่ ให้สร้างฟองสบู่ยักษ์ลอยไปทั่วงาน ส่วนในกล่องแรก เมื่อเป่าที่เซนเซอร์แล้ว กล่องจะสร้างลมให้พัดเศษธรรมชาติให้ล่องลอยขึ้นมา ซึ่งงานศิลปะอินสตอลเลชันชิ้นนี้ต้องการให้คนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น และตระหนักถึงผลกระทบของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

[vc_video title=”O Witaya x Wonderfruit for Asiola: Into the Wind” link=”https://vimeo.com/146477317″]
ศิลปิน โอ วิทยา อยากให้งานอินสตอลเลชั่นชิ้นนี้ไม่เพียงสร้างประสบการณ์ใหม่ให้เกิดขึ้นในเทศกาลวันเดอร์ฟรุ๊ต แต่เขายังต้องการที่จะโปรโมทวงการศิลปะอินสตอลเลชั่นของไทยอีกด้วย เขาอยากทำให้เห็นว่าศิลปินสามารถหาทุนสนับสนุนโปรเจคของตัวเองได้ ด้วยการระดมทุนคราวด์ฟันดิ้งบนแพลตฟอร์มของ Asiola ซึ่งเขาเองก็ได้รับทุนสนับสนุนจากวิธีการนี้

[vc_video title=”INTO THE WIND” link=”https://vimeo.com/150524374″]

ผู้สนับสนุนแคมเปญของ โอ วิทยา ได้ร่วมคราวด์ฟันดิ้งด้วยการสั่งจองของตอบแทนต่างๆ จากแคมเปญนี้ ไม่ว่าจะเป็น ที่เป่าฟองสบู่ สมุด Flipbook แสดงกลไกการทำงานของงานศิลปะชิ้นนี้ และบัตรเข้างานวันเดอร์ฟรุ๊ตในราคาพิเศษ จากการสนับสนุนของผู้ที่เชื่อมั่นในไอเดียของ โอ วิทยา ทำให้แคมเปญ “Into the Wind” สามารถระดมทุนคราวด์ฟันดิ้งถึงเป้าหมาย 100% โดยทุนสนับสนุนที่ได้รับถูกนำไปสร้างงานศิลปะอินสตอลเลชันนี้ที่งานวันเดอร์ฟรุ๊ตในเดือนธันวาคม 2558 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่มางาน ซึ่งต่างแวะเวียนเข้ามาเล่นกับงานศิลปะอินสตอลเลชั่นชิ้นนี้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งงาน

ยังมีไอเดียอีกมายมายที่รอให้คุณได้มาร่วมคราวด์ฟันดิ้งกับเราที่ Asiola คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในไอเดียสร้างสรรค์เหล่านั้นได้ง่ายๆ เพียงสั่งจองของตอบแทนในแคมเปญเพื่อให้ยอดการสนับสนุนเพิ่มขึ้นจนถึงเป้าหมายการระดมทุน นอกจากนี้ คุณยังสามารถลงทะเบียนรับจดหมายข่าว เพื่อไม่ให้พลาดทุกการอัพเดตเกี่ยวกับไอเดียต่างๆ ที่น่าสนใจจากเรา หรือจะเริ่มแคมเปญของคุณเอง ก็สามารถทำได้เช่นกันที่ Asiola

[vc_video title=”INTO THE WIND (Bubble)” link=”https://vimeo.com/152309564″]

[vc_video title=”INTO THE WIND (Cotton)” link=”https://vimeo.com/152316917″]

แคมเปญสิ้นสุด: The Good House โดย ดวงฤทธิ์ บุนนาค

แม้ว่าแคมเปญนี้จะไม่สามารถทำการคราวด์ฟันดิ้งได้ถึงเป้าหมายก็ตาม แต่เขาก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ และยังเห็นว่าการคราวด์ฟันดิ้งนั้นช่วยเปิดโอกาสให้ไอเดียมีความเป็นไปได้เพิ่มขึ้น เขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้เขาอยากจะสร้างสรรค์ไอเดียดีๆ ต่อไป และเขารู้สึกยินดีกับผลตอบรับจากการสนับสนุนแคมเปญในครั้งนี้

เนื่องจากแคมเปญนี้ทำการคราวด์ฟันดิ้งได้ไม่ถึงเป้าหมาย ดังนั้นผู้ที่เคยสนับสนุนแคมเปญ The Good House by Duangrit Bunnag จะได้รับทุนสนับสนุนคืนทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เรายังมีแคมเปญที่น่าสนใจอีกมากมายให้คุณได้ร่วมสนับสนุนคราวด์ฟันดิ้ง และขณะนี้ แพลตฟอร์มของเราได้เปลี่ยนแปลงระบบชำระเงินเพื่อให้คุณสามารถสนับสนุนไอเดียได้ง่าย สะดวก และปลอดภัยมากขึ้น ด้วยการสั่งจองของตอบแทนผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ซึ่งจะเป็นการตัดวงเงินล่วงหน้า และระบบจะยังไม่เรียกเก็บยอดชำระดังกล่าวจนกว่าแคมเปญจะระดมทุนถึงเป้าหมาย 100% โดยคุณสามารถเข้าไปดูไอเดียอื่นๆ ได้ที่หน้า แคมเปญทั้งหมด การสนับสนุนของคุณไม่เพียงจะช่วยให้ไอเดียนั้นเกิดขึ้นจริง แต่นั่นยังถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ให้กับสังคมของเราอีกด้วย

คุณสามารถสมัครรับจดหมายข่าวกับเรา เพื่อติดตามเรื่องราวของไอเดียดีๆ และอัพเดตต่างๆ จาก Asiola สำหรับใครที่มีไอเดียทำแคมเปญคราวด์ฟันดิ้งแล้ว ลองเล่าไอเดียของคุณให้เราฟังได้ที่นี่