FAQ | Asiola

Asiola คืออะไร?

Asiola เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการระดมทุนคราวด์ฟันดิ้ง โดยเจ้าของไอเดียสามารถนำไอเดียมาเริ่มแคมเปญคราวด์ฟันดิ้งในแพลตฟอร์มของเรา เพื่อเปิดระดมทุนจากคนในสังคมที่เชื่อมั่นในไอเดียนั้น และผู้สนับสนุนสามารถร่วมระดมทุนได้ด้วยการสั่งจองของตอบแทนต่างๆ ที่เจ้าของไอเดียเตรียมไว้ให้เพื่อแลกเปลี่ยนกับทุน

คราวด์ฟันดิ้ง (crowdfunding) คืออะไร?

คราวด์ฟันดิ้ง คือรูปแบบหนึ่งของการระดมทุน ที่อาศัยความร่วมมือร่วมใจของมวลชนที่ได้ช่วยกันสนับสนุนจนทำให้โปรเจคเกิดขึ้นจริง โดยเจ้าของไอเดียเริ่มไอเดียสร้างสรรค์ขึ้นมา ตั้งเป้าหมายของการระดมทุน จากนั้นจึงเริ่มแคมเปญระดมทุนคราวด์ฟันดิ้ง และแชร์แคมเปญออกไปเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนหมู่มาก ผู้ที่สนใจและอยากเห็นไอเดียนั้นเป็นจริง สามารถเข้ามาร่วมสนับสนุนได้ และมากกว่านั้น ผู้สนับสนุนยังจะได้รับของตอบแทนจากเจ้าของไอเดียอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นรูปแบบการระดมทุนที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

คราวด์ฟันดิ้งทำอย่างไร?

เจ้าของไอเดียเสนอแนวคิดของตัวเองผ่านแพลตฟอร์มของ Asiola เพื่อให้คนหมู่มากได้เข้ามาทำความรู้จักไอเดียนั้น จากนั้นผู้ที่สนใจหรือได้รับแรงบันดาลใจจากไอเดียดังกล่าวสามารถร่วมสนับสนุนคราวด์ฟันดิ้งในแคมเปญนั้นด้วยการสั่งจองของตอบแทนต่างๆ ที่เจ้าของไอเดียเตรียมไว้เพื่อแลกเปลี่ยนกับทุน ยอดการสั่งจองของผู้สนับสนุนแต่ละคนจะถูกนำไปรวมกันเป็นยอดระดมทุนคราวด์ฟันดิ้งในแคมเปญนั้น เมื่อแคมเปญระดมทุนได้ถึงเป้าหมาย ไอเดียนั้นก็ถูกต่อยอดให้เป็นจริงจากทุนสนับสนุนที่ได้รับ

แคมเปญระดมทุนมีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

แคมเปญระดมทุนตามเป้าหมาย : ถ้าแคมเปญระดมทุนได้ถึง (หรือเกิน) เป้าหมาย ไอเดียนั้นก็จะสามารถนำทุนไปใช้ดำเนินการให้เกิดขึ้นจริง และผู้สนับสนุนก็จะได้รับของตอบแทน แต่ถ้าการระดมทุนไม่สำเร็จ ผู้สนับสนุนก็จะไม่ถูกเรียกเก็บยอดสั่งจองของตอบแทนแต่อย่างใด

แคมเปญระดมทุนแบบไม่จำกัดเป้าหมาย : ทุนสนับสนุนที่ได้รับจะถูกนำไปรวบรวมเป็นทุนให้กับเจ้าของแคมเปญ ในขณะเดียวกันผู้สนับสนุนก็จะได้รับของตอบแทนที่เลือกสั่งซื้อไว้ ไม่ว่าแคมเปญจะระดมทุนถึงเป้าหมายหรือไม่ก็ตาม

ของตอบแทนคืออะไร?

ของตอบแทน คือสิ่งของ บริการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้สนับสนุนจะได้รับจากเจ้าของไอเดีย เพื่อแลกเปลี่ยนกับทุนที่ผู้สนับสนุนได้ร่วมระดมทุนในแคมเปญ

ผู้รับผิดชอบในการจัดส่งของตอบแทนคือใคร?

เจ้าของไอเดีย เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งของตอบแทนให้กับผู้สนับสนุน ซึ่งในหลายกรณี เป็นของตอบแทนที่เจ้าของไอเดียออกแบบและจัดทำขึ้นพิเศษเฉพาะรายบุคคลสำหรับผู้สนับสนุนแคมเปญของเขาโดยเฉพาะ ทีมงานของ Asiola ทำหน้าที่เพียงแค่ดูแลความเรียบร้อย และอาจจะเข้ามาช่วยเหลือในบางกรณีที่เจ้าของไอเดียต้องการความช่วยเหลือ

แพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิ้งของ Asiola แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นอย่างไร?

ความแตกต่างของ Asiola คือ เราเป็นแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิ้งแบบร่วมคัดสรร โดยเราจะคัดเลือกไอเดียดีๆ ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นกับวงการต่างๆ ในประเทศไทย นอกจากนี้ Asiola ยังมีบริการให้คำปรึกษาในการสร้างแคมเปญ โดยเราจะช่วยให้คำแนะนำในเรื่องการทำวีดีโอแคมเปญเพื่อนำเสนอไอเดีย การวางแผนการประชาสัมพันธ์ และการทำการตลาด เพื่อให้แคมเปญสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้สนับสนุนให้ได้มากที่สุด เรายังทำงานกับเจ้าของไอเดียในเรื่องการจัดส่งของตอบแทน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สนับสนุนจะได้รับของตอบแทนตามกำหนดเวลารับของ

“เป้าหมายของการระดมทุน” และ “กำหนดสิ้นสุดแคมเปญ” คืออะไร?

เป้าหมายของการระดมทุน คือจำนวนเงินที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมายที่ต้องการระดมทุนให้ถึง และ กำหนดสิ้นสุดแคมเปญ คือวันสุดท้ายที่แคมเปญเปิดให้ร่วมระดมทุน

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแคมเปญระดมทุนถึงเป้าหมายตามกำหนดสิ้นสุด?

สำหรับแคมเปญระดมทุนตามเป้าหมาย เมื่อแคมเปญสามารถระดมทุนได้ถึงเป้าหมาย ยอดชำระทุนสนับสนุนผ่านบัตรเครดิต/เดบิตของคุณจะถูกเรียกเก็บ และนำไปต่อยอดให้ไอเดียนั้นเป็นจริง และเมื่อแคมเปญถึงกำหนดสิ้นสุด ของตอบแทนที่ผู้สนับสนุนสั่งจองไว้ก็ทยอยจัดส่งให้ตามกำหนดวันรับของ แต่ถ้าในกรณีที่แคมเปญมาถึงกำหนดสิ้นสุดและยังไม่สามารถระดมทุนได้ถึงเป้าหมาย ยอดชำระทุนสนับสนุนดังกล่าว ก็จะไม่ถูกเรียกเก็บแต่อย่างใด

สำหรับแคมเปญระดมทุนแบบไม่จำกัดเป้าหมาย จะเป็นการชำระทุนสนับสนุนทันที ดังนั้นไม่ว่าแคมเปญจะระดมทุนถึงเป้าหมายหรือไม่ก็ตาม เจ้าของแคมเปญก็จะได้รับทุนสนับสนุนตามจำนวนที่ระดมทุนได้ และผู้สนับสนุนก็จะได้รับของตอบแทนเช่นกัน

ข้อจำกัดในการทำแคมเปญคราวด์ฟันดิ้งคืออะไร?

Asiola เปิดกว้างให้กับทุกไอเดียที่พร้อมจะสร้างความเปลียนแปลงอย่างสร้างสรรค์ให้กับวงการต่างๆ ในสังคมของเรา

แคมเปญสามารถระดมทุนเกินเป้าหมายได้หรือไม่?

ได้ ถ้าแคมเปญนั้นสามารถระดมทุนถึงเป้าหมาย 100% ก่อนกำหนดสิ้นสุดแคมเปญ นั้นหมายความว่าแคมเปญนั้นยังเหลือเวลาให้ร่วมคราวด์ฟันดิ้งได้อีก ซึ่งบางแคมเปญอาจจะมีเป้าหมายพิเศษที่เพิ่มเข้ามาหลังจากที่ระดมทุนถึง 100% แล้ว

ผู้สนับสนุนสามารถร่วมระดมทุนแบบรวมหุ้น (equity) ได้หรือไม่?

ไม่ได้ ผู้สนับสนุนยังไม่สามารถระดมทุนแบบรวมหุ้นกับแคมเปญหรือกับ Asiola ได้ในตอนนี้

สนับสนุนไอเดียด้วยการร่วมคราวด์ฟันดิ้งได้อย่างไร?

คุณสามารถสนับสนุนคราวด์ฟันดิ้งแคมเปญได้ด้วยการสั่งจองของตอบแทน โดยเข้าไปเลือกของตอบแทนในแคมเปญที่คุณต้องการสนับสนุน จากนั้นทำการชำระยอดสั่งจองด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ยอดการสั่งจองของคุณจะถูกนำไปรวมเป็นทุนสนับสนุนทั้งหมดให้กับแคมเปญ และเมื่อแคมเปญระดมทุนได้ถึงเป้าหมาย 100% ตามกำหนดเวลา ระบบถึงจะเรียกเก็บยอดสั่งจองดังกล่าว

ต้องชำระเงินทันทีที่สั่งจองของตอบแทนเลยหรือไม่?

สำหรับแคมเปญระดมทุนตามเป้าหมาย การสั่งจองของตอบแทนผ่านบัตรเครดิต/เดบิต จะเป็นเพียงการตัดวงเงินล่วงหน้า และยอดสั่งจองของคุณจะถูกเรียกเก็บเมื่อแคมเปญระดมทุนถึงเป้าหมาย 100% เท่านั้น

สำหรับแคมเปญระดมทุนแบบไม่จำกัดเป้าหมาย จะเป็นการชำระทุนสนับสนุนทันที โดยเจ้าของแคมเปญก็จะได้รับทุนสนับสนุนนั้น และผู้สนับสนุนก็จะได้รับของตอบแทน

แล้วถ้าแคมเปญระดมทุนไม่ถึงเป้าหมาย จะต้องทำอย่างไรกับยอดสั่งจองของตอบแทนที่ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต?

สำหรับแคมเปญระดมทุนตามเป้าหมาย หากแคมเปญไม่สามารถระดมทุนถึงเป้าหมาย 100% ได้ตามกำหนดเวลา ระบบจะไม่เรียกเก็บยอดสั่งจองของคุณแต่อย่างใด พร้อมทั้งคืนวงเงินให้บัญชีบัตรเครดิต/เดบิตของคุณที่ถูกตัดล่วงหน้าไป

สำหรับแคมเปญระดมทุนแบบไม่จำกัดเป้าหมาย ยอดชำระผ่านบัตรของคุณจะถูกเรียกเก็บทันที และผู้สนับสนุนก็จะได้รับของตอบแทนไม่ว่าแคมเปญจะระดมทุนได้ถึงเป้าหมายหรือไม่ก็ตาม

Asiola รับเงินทุนสนับสนุนในสกุลเงินไหนบ้าง?

การชำระเงินทุนสนับสนุนผ่านบัตรเครดิต/เดบิตจะถูกเรียกเก็บในสกุลเงินบาท (THB) แต่คุณสามารถชำระด้วยสกุลเงินไหนก็ได้ โดยระบบจะคำนวณและแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่เรียกเก็บยอดชำระ

ถ้าไม่มีบัตรเครดิต/เดบิต ยังสามารถสนับสนุนคราวด์ฟันดิ้งกับ Asiola ได้หรือไม่?

Asiola เปิดรับการชำระทุนสนับสนุนผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตเป็นช่องทางหลัก อย่างไรก็ตาม หากแคมเปญระดมทุนถึงเป้าหมาย 100% ก่อนกำหนด Asiola จะเพิ่มช่องทางชำระเงินให้คุณได้สนับสนุนเพิ่มเติม ดังนี้

  • • ชำระผ่านธนาคารออนไลน์
  • • ชำระผ่านเครื่อง ATM ได้ทุกธนาคารในประเทศไทย
  • • ชำระผ่าน PayPal
  • • ชำระผ่าน Rabbit LINE Pay
  • • ชำระด้วยเงินสดผ่านบาร์โค้ดที่เคาน์เตอร์บริการ เช่น บิ๊กซี, เทสโก้ โลตัส, ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต, แฟมิลี่มาร์ท, [email protected], AIS mPay Station, TOT Just Pay และ True Money โดยคุณจะได้รับบาร์โค้ดในอีเมลยืนยันการสั่งจองของตอบแทน

ระบบชำระเงินของ Asiola รองรับบัตรเครดิตประเภทไหน?

ในขณะนี้ ระบบชำระเงินของ Asiola รองรับบัตรเครดิต Visa, MasterCard และ JCB

บัตรเดบิตของธนาคารภายในประเทศ ธนาคารไหนบ้างที่รองรับการชำระเงินออนไลน์?

ปัจจุบัน บัตรเดบิตของธนาคารในประเทศไทยที่รองรับการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ บัตรเดบิตของธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย สำหรับบัตรเดบิตของธนาคารอื่นนอกเหนือจากนี้ กรุณาสอบถามการให้บริการจากธนาคารที่คุณสมัครใช้บัตร อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณถือบัตรเดบิตของ 4 ธนาคารที่กล่าวมาข้างต้น และต้องการสนับสนุนไอเดียในแพลตฟอร์มของเรา กรุณาเปิดใช้บริการชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเดบิต ตามขั้นตอนที่แต่ละธนาคารกำหนดไว้ ดังนี้

บัตรเครดิต/เดบิตไม่สามารถชำระเงินได้ ควรทำอย่างไร?

ปัจจุบัน บัตรเดบิตของธนาคารในประเทศไทยที่รองรับการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ บัตรเดบิตของธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย ซึ่งผู้ถือบัตรเดบิตที่ต้องการสนับสนุนไอเดียใน Asiola ต้องเปิดใช้บริการชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเดบิตก่อน ตามขั้นตอนที่แต่ละธนาคารกำหนดไว้ ดังนี้

สำหรับบัตรเดบิตของธนาคารอื่นนอกเหนือจากนี้ กรุณาสอบถามการให้บริการจากธนาคารที่คุณสมัครใช้บัตร

สามารถชำระทุนสนับสนุนด้วยเงินสดได้หรือไม่?

Asiola เปิดรับการชำระทุนสนับสนุนผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตเป็นช่องทางหลัก อย่างไรก็ตาม หากแคมเปญระดมทุนถึงเป้าหมาย 100% ก่อนกำหนด Asiola จะเพิ่มช่องทางชำระเงินให้คุณได้สนับสนุนเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการชำระด้วยเงินสดผ่านบาร์โค้ดที่เคาน์เตอร์บริการ โดยคุณจะได้รับบาร์โค้ดในอีเมลยืนยันการสั่งจองของตอบแทนให้คุณนำไปชำระภายในเวลา 2 วัน (48 ชั่วโมง)

สามารถขอคืนเงินทุนสนับสนุนที่ชำระไปแล้วได้หรือไม่?

คุณไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากที่ชำระทุนสนับสนุนไปแล้ว การคืนเงินทุนสนับสนุนจะทำให้แคมเปญมีโอกาสไม่ประสบความสำเร็จในการระดมทุน

ถ้าต้องการแก้ไขบัญชีผู้ใช้ต้องทำอย่างไร?

คุณสามารถแก้ไขบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ โดยการคลิกที่เมนูด้านมุมขวาบนของเว็บไซต์ แถบเมนูด้านข้างจะปรากฏขึ้นมา คลิกที่ “บัญชีของฉัน” เพื่อเข้าสู่หน้าบัญชีผู้ใช้ของคุณ จากนั้นคลิก “เปลี่ยน” เพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูล (ต้องเข้าระบบก่อนถึงจะเห็นเมนู “บัญชีของฉัน”)

ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน ต้องทำอย่างไร?

คลิกปุ่ม “เข้าระบบ” จากนั้น ในช่องรหัสผ่าน คลิก “ลืมรหัสผ่าน” แล้วกรอกอีเมลที่เคยสมัครใช้งานกับ Asiola จากนั้นคุณจะได้รับอีเมลให้เข้าไปสร้างรหัสผ่านใหม่

ถ้าต้องการลบบัญชีผู้ใช้ ต้องทำอย่างไร?

Asiola ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ดังนั้นข้อมูลส่วนตัวของคุณจะปลอดภัยบนแพลตฟอร์มของเรา อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณยังต้องการลบบัญชีผู้ใช้ กรุณาส่งอีเมลแจ้งความต้องการมาหาเราที่ [email protected]

สามารถติดต่อ Asiola ผ่านช่องทางไหนบ้าง?

  1. แชทผ่านกล่องข้อความออนไลน์ที่อยู่ด้านมุมขวาล่างของเว็บไซต์
  2. ติดต่อทางอีเมลได้ที่ [email protected]

หากมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อ Asiola ผ่านช่องทางไหนบ้าง?

คุณสามารถเสนอแนะความคิดเห็นของคุณหาเราได้ที่ [email protected]

ใส่ความเห็น