ความมุ่งมั่นของ SC Asset
ในสังคมปัจจุบันที่เชื่อมโยงกันง่ายขึ้น SC Asset ร่วมมือกับ Asiola เพื่อผสานความร่วมมือของคนในสังคมผ่านการระดมทุนคราวด์ฟันดิ้ง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมของเราไปในทางที่ดีในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพ อาหาร การศึกษา สิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกที่ดี ถ้าทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือในส่วนที่ตัวเองทำได้ จากจุดเล็กๆ สังคมของเราก็จะน่าอยู่มากขึ้น โดยเริ่มจากการจัดการอาหารเหลือเกินบริโภค และสร้างจิตสำนึกคนไทยให้รับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักถึงปัญหาและเรียนรู้แนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืน
โฉมชฎา กุลดิลก
Head of Corporate Brand, SC Asset
ด้วยความร่วมมือจากคุณ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนของทุกคน
มาร่วมกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทย
สนับสนุน
เริ่มเปิดระดมทุนแล้ว
เหลือเวลา 34 วัน ต้องการอีก 614,980 บาท
ร่วมสนับสนุน
รถบรรทุกอาหารคันใหม่ ส่งต่อความช่วยเหลือจากคุณถึงผู้ที่ต้องการ
1. เพิ่มปริมาณการลำเลียงอาหารในแต่ละวันด้วยรถบรรทุกที่ทุกคนร่วมคราวด์ฟันดิ้ง
2. รถบรรทุกเข้าไปรับอาหารจากซูเปอร์มาร์เก็ต โรงแรม ร้านอาหาร ในเขตกรุงเทพฯ เหนือและตะวันออก
3. รวมถึงเข้าไปรับอาหารจากโครงการที่อยู่อาศัยของ SC Asset ที่ร่วมเส้นทางเดินรถ
4. Thai SOS นำอาหารมาคัดแยกให้ตรงตามโภชนาการของผู้รับ
5. รถบรรทุกนำอาหารไปส่งมอบให้ผู้ที่ต้องการตามสถานที่ต่างๆ ภายในวันนั้น
ข้อความจาก Thai SOS
เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ SC Asset เข้ามาร่วมสนับสนุนการส่งต่ออาหารให้ผู้ที่ต้องการเป็นจำนวน 35,000 มื้อ ด้วยทุนสนับสนุนที่ได้รับ เราจะนำไปเป็นงบประมาณจัดซื้อรถ เพื่อขนส่งอาหารที่คัดสรรตามหลักโภชนาการไปให้ถึงมือผู้ที่ต้องการ นอกจากนี้โครงการตู้เย็นเก็บอาหารจากลูกบ้าน ยังช่วยให้คนตระหนักถึงปัญหาอาหารเหลือเกินบริโภคมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกหยิบยกมาพูดถึงมากนักในไทย เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับองค์กรชั้นนำ และหวังว่าทุกคนจะร่วมกันสนับสนุนภารกิจนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาอาหารเหลือเกินบริโภคอย่างยั่งยืนด้วยกัน
Abigail Smith
Chief Operations Officer (COO), Thai-SOS
Thai SOS
ผู้นำการสนับสนุนเบื้องต้น
35,000
มื้ออาหาร
หากคุณมีไอเดียแก้ไขปัญหาเพื่อบ้านและชุมชน ส่งไอเดียนั้นหาเราได้เลย
ส่งไอเดีย
ทำความรู้จักการระดมทุนคราวด์ฟันดิ้งให้มากขึ้น ที่นี่
ลืมรหัสผ่าน

กรุณากรอกอีเมลของคุณเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน