สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวทางใหม่
ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจรายย่อย องค์กร NGO หรือธุรกิจไม่แสวงผลกำไร เราให้ความสำคัญสูงสุดกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกไอเดียที่คุณคิดขึ้นมา เพราะเราเชื่อว่าทุกไอเดียสามารถช่วยสร้างสรรค์สังคมของเราให้ดีขึ้นได้ และด้วยการใช้ช่องทางระดมทุนคราวด์ฟันดิ้ง เราเชื่อว่าจะสามารถผลักดันให้คนไทยร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม
CREATIVE IMPACT: ไอเดียที่มีความหมาย
เราได้นิยามคำว่า “Creative Impact” ขึ้นมา โดยมุ่งหวังที่จะเห็นทุกไอเดียในแพลตฟอร์มของเราสามารถสร้างสรรค์สังคมด้วยแนวคิดและวิธีการที่แปลกใหม่ ไม่ยึดติดกับวิธีการในแบบเดิมๆ เราจึงผลักดันให้เจ้าของไอเดียทุกคนคิดในมุมมองที่แตกต่างออกไป เพื่อพัฒนาแคมเปญให้ออกมาสร้างสรรค์และนำเสนอการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบใหม่ เข้าไปดูตัวอย่างไอเดีย #creativeimpact ได้ที่นี่.
การวัดผลความสำเร็จ
หลายครั้งที่ไอเดียถูกนำเสนอออกไปโดยไม่เห็นภาพชัดเจนว่า ทุนสนับสนุนจะถูกนำไปใช้ทำประโยชน์อะไรบ้าง เราจึงสนับสนุนให้เจ้าของไอเดียวัดผลความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจำนวนมื้ออาหารที่เด็กด้อยโอกาสจะได้ทาน ไปจนถึงจำนวนอุปกรณ์การแพทย์ที่โรงพยาบาลจะได้รับ หรือกระทั่งจำนวนต้นโกงกางที่จะปลูกในป่าชายเลน เราต้องการผลักดันให้การระดมทุนคราวด์ฟันดิ้งเป็นมากกว่าการหาทุนสนับสนุน ด้วยแนวคิดใหม่เรื่องการวัดผลความสำเร็จ
เงินทุนสนับสนุนสำหรับผู้ที่ต้องการ
ในประเทศไทยมีอัตราการปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารสูงถึง 70% จึงเป็นเรื่องน่าเสียดายที่การขาดทุนตั้งต้นโปรเจคของตัวเอง ทำให้หลายไอเดียดีๆ ไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ แต่ด้วยการระดมทุนคราวด์ฟันดิ้ง คุณจะมีโอกาสเข้าถึงเงินทุนได้ง่ายขึ้น เพียงแชร์ไอเดียของคุณออกไปในวงกว้าง เพื่อให้กลุ่มคนที่สนใจและเชื่อมั่นในไอเดียเดียวกับคุณมาช่วยกันร่วมระดมทุน พลังจากมวลชนจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ไอเดียให้เกิดขึ้น
คราวด์ฟันดิ้ง
เป็นช่องทางหนึ่ง
ที่เปิดโอกาสให้คนในสังคม
ได้มีส่วนร่วมสนับสนุน
ไอเดียสร้างสรรค์
ให้เกิดขึ้นจริง
ลืมรหัสผ่าน

กรุณากรอกอีเมลของคุณเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน